четвъртък, 24 август 2017 г.

МЪРТВИЛО ПОД СЛЪНЦЕТО                    МЪРТВИЛО ПОД СЛЪНЦЕТО 

Мъртвило под слънцето
Пещ нажежена
Свисти само желязото,
Коват от него меч
И започва и продължава
Сеч, сеч, сеч.
Няма надежда, 
пълно безумие,
лее се кръв
в леш се превръща,
земното население.