петък, 4 август 2017 г.

СЛЪНЦЕТО

        СЛЪНЦЕТО

Слънцето ми носи радост и надежда .
Разговарям мълком с него ,
за  различни неща .
Всеки ден  го моля ,
да изпълни мойта молба .
Със силата на своята енергия ,
да помага на хората по света ,
да се трудят ,  да вършат ,
само добри и полезни неща .
Моля го да помага , 
на хората в труда ,
а на военолюбците ,
да отсича дланта ,
готова да убива .
Моля го да помага ,
на лекарите да 
лекуват болните 
и те да оздравяват .
Моля слънцето 
да свети на цветята ,
да носят красота,
а на рибите във водата 
и на птиците в небесата
да носи живот.
Моля слънцето да грее вечно , 
защото  светлината му ,
на  земята значи живот .
Слънцето радва очите ми 
и е прекрасно ,
че виждам светлината му .