събота, 25 ноември 2017 г.

КАКВО СИ МИСЛИТЕ ЗА МЕН

   КАКВО СИ МИСЛИТЕ ЗА МЕН

Какво си мислите за мен ?
Мислите , че съм нещастна ?
Преодолях го !
Не живея - някак си , 
не живея – ден подир ден ,
с моят живот сме наясно .
Аз не живея –  аз  пламтя !
В нещастието намерих пътека .
Пътеката превърнах в път .
Пътят насочих към  
стръмният връх ,
по него сега се катеря .
Научих , че и в нещастието
никнат криле ,
че духът не спира 
да се възвисява ,
че трябва да вървиш 
на горе сам ,
с ръка готова да помага . 
Да така е , аз не живея  , 
аз пламтя !