събота, 25 ноември 2017 г.

ПРИЯТЕЛИ

    ПРИЯТЕЛИ

С тебе бяхме приятели ,
въпреки  разликата в годините .
Ти беше на фронта ,
между куршумите и смъртта .
A  после , когато 
пластовете се обръщаха ,
аз още не бях дошла на света .
Станахме приятели , като 
прескочихме събития и времена .
Не познавахме мързела ,
подлостта , пошлостта .
Свързваха ни труда , 
човечността и честта .
Попивах мъдростта 
струяща от теб .
Опрели рамена , 
помагахме на хората 
и  вървяхме напред .
Останахме приятели 
до края на земните ти дни .
Сега чувствам 
невидимите криле на ангела ,
в който се пресътвори .