събота, 2 септември 2017 г.

ИМАМЕ ОБЩ ПРОБЛЕМ


                      ИМАМЕ ОБЩ ПРОБЛЕМ

Имаме общ проблем .
Как да го решим ,
но така ,че всеки от нас ,
да остане невредим ?
Заставам пред теб и онемявам .
В сърцето ми един въпрос ,
обичам ли те или не ?
Когато те няма, 
целият си пред мен ,
всяка дума , всеки жест ,
всяко мигане дори .
Разбира се ще те обичам ,
от себе си как да го скрия ?
Ти не забелязваш ,
значи не ме искаш .
Край на общият проблем .
Остава само моят .
Да те изтръгна 
от сърцето си .
Проблемът си е мой !
Нямаме общ проблем !