петък, 4 август 2017 г.

ТЕГНЕ УМОРАТА         ТЕГНЕ УМОРАТА      

Тегне умората ,
трупана целият ден .
Вечер в тишината 
си мисля това ,
Как мина деня , 
направих ли нещо добро ,
Поех ли протегната ръка ?
Ще успея ли да 
сторя толкова добро ,
че да благодаря 
на всевишния ,
че ми е дарил живот
и очи , 
да се радвам на слънцето!
Искам да живея така,
че духът ми да носи мъдрост , 
искреност , доброта,
защото материята 
ще обогати земята.
Нищо ново в 
кръговрата на света!