петък, 4 август 2017 г.

РАВНОСМЕТКА


                         РАВНОСМЕТКА 

Тегне тялото  от умора , 
трупана целият ден.
Всеки нощ се изправям, 
пред моят проблем,
да отговарям искрено 
на този въпрос.
Помогнах ли на някого ,
през този ден?
Ще успея ли да свърша, 
толкова добро,
 да благодаря  ,
че ме има  на света.
Делата ми да служат ,
на хората след мен.
Тялото ми - ясно е ,
ще обогати замята ,
от която е дошло.