четвъртък, 24 август 2017 г.

КРЪГОВРАТ

            КРЪГОВРАТ

Тъжна песен 
вятърът свири ,
в още зелените листа ,
клони навежда ,
навсякъде влиза ,
изтрива спомена 
за лятото и пролетта .
Всичко покрива 
със сива пепел ,
този вятър 
суров и жесток .
Той не знае ,
че нежната пролет 
и жаркото лято имат 
своя стратегия ,
свой метод .
След златната есен 
и мразовитата белота ,
отново да възкръснат 
и  се обновят .
Да можехме и 
ние хората ,
така да се скрием , 
да се притаим ,
всяка есен да умираме ,
нови сокове да събираме .
Всяка пролет 
да възкръсваме ,
възвърнали си младостта 
и мъдростта
и пазейки спомените си ,
по жизнени да стъпваме 
във вечността .