петък, 4 август 2017 г.

ТЪЖНА ПЕСЕН ВЯТЪРЪТ СВИРИ

    ТЪЖНА ПЕСЕН ВЯТЪРЪТ СВИРИ 

Тъжна песен вятърът ,
в още зелените листа.
Изтрива спомена за лятото 
и пролетта.
Дърветата  хитреците,
имат своят закон.
Соковете от листата,
прибират в 
корените и стеблата.
Напролет в 
цвят да разцъфтят
и плод да дадат.
Листата, ненужни 
и пожълтели,
ще изтанцуват 
последният си танц,
с вятъра на есента,
а после в тор 
ще се превърнат,
за да помагат 
на  новите листа.
Природата е мъдра!