четвъртък, 24 август 2017 г.

КОГАТО ЕСЕНТА ДОГАРЯ


                        КОГАТО  ЕСЕНТА ДОГАРЯ 

Когато есента догаря
и капят жълтите листа ,
дъждовете кални се заселват
в опустелите поля.
Когато гарвани останат ,
единствени над пътя да кръжат ,
тогава ти ела при мене 
и дай ми твойта топлина !
Прогони далеч от мен мигът 
след който чувствам ,
че ми остава
едничка капчица живот.