неделя, 30 юли 2017 г.

СЪРЦЕ

         СЪРЦЕ

Чакам хубави дни .
Те идват бавно .
Объркват пътя към мен .
Сякаш ми дават време ,
да подготвя сърцето си , 
брулено от нещастие 
и злобно обкръжение .
Свикнало да се брани и страда ,
даже и огромна радост 
би го погубила .
Спомни си , че някога 
беше щастливо мое сърце !
Спомни си хубавите дни !
Приготви се за ликуване !
Да загърбим злото !
Да продължим напред !
Животът не  е свършил ,
нека намерим сили 
да го доживеем достойно !