неделя, 30 юли 2017 г.

МОИ ГОДИНИ


                                  МОИ ГОДИНИ

Мои години , 
дошли от безкрая ,
отиващи си , 
ред по редом от мен ,
поспрете за малко ,
оставете ме 
на гребена
между младостта 
и старостта !
Хубава възраст , 
горещият август  ,
жари кръвта !
Дъхът ми гори !
Мои години ,  
поспрете за малко !
Мой авгус , 
вечно при мен остани !