петък, 3 ноември 2017 г.

МИР ЕТО ВИ СТИХ
                МИР    ЕТО ВИ СТИХ 

Ето ви стих ,
за светая светих ,
на всички времена .
МИР А НЕ  ВОЙНА !
Мирът е гълъб бял ,
в простора полетял .
Две детски ръце 
и майчино сърце ,
отгледало син ,
роден да работи , 
а не да убива ,
роден да съгражда  
а не да руши ,
а семето му свято ,
род да продължи !