петък, 3 ноември 2017 г.

ТЪЖНА ПЕСЕН

            ТЪЖНА ПЕСЕН 

Тъжна песен 
вятърът свири
в още зелените листа.
Клони навежда 
навсякъде влиза.
Изтрива спомена за 
лятото и пролетта.
Всичко покрива 
със сива пепел
този вятър 
суров и жесток.
Той не знае ,
че нежната пролет 
и жаркото лято 
имат своя стратегия ,
свой метод.
След златната есен 
и мразовитата белота,
отново да се 
възкресят и обновят.
Да можехме 
и ние хората,
така да се скрием , 
да се притаим.
Всяка есен 
да умираме.
Нови сокове 
да събираме.
Всяка пролет да 
се възкръсваме,
върнали си младостта 
и мъдростта .
Пазейки спомените си ,
по - жизнени да крачим 
към вечността .