четвъртък, 19 октомври 2017 г.

КОГАТО ЕСЕНТА ДОГАРЯ

          КОГАТО  ЕСЕНТА ДОГАРЯ      

Когато есента догаря
и капят жълтите листа,
дъждовете кални се заселват ,
в опустелите поля.
Когато гарвани остават,
единствени над пътя да кръжат,
тогава ти ела при мене ,
и дай ми твойта топлина!
Прогони далеч мигът ,
след който чувствам ,
че ми остава ,
последна капчица живот.