понеделник, 16 октомври 2017 г.

НАПРАЗНО СИ ЖИВЯЛ НА ТОЗИ СВЯТ


           НАПРАЗНО СИ ЖИВЯЛ НА ТОЗИ СВЯТ        

Напразно си живял на този свят,
ако не си посял дръвче,
ако не си отгледал дъщеря и син,
ако не се е смяло внуче,
върху коленете ти.
Напразно светило ти е 
заветно слънце,
ако нищо не си съградил.
Напразно пращала ти е
лъчи луната,
ако не си целувал,
устни и очи.
Напразно си живял
на този свят,
ако не си усетил красотата.
ако душата ти не е била населена ,
от човечността и добротата.
Напразно си живял 
на този свят
ако лед ти е била снагата!