вторник, 5 септември 2017 г.

НЕ ИСКАЙ ОТ НИКОГО текст за песен                 НЕ ИСКАЙ ОТ НИКОГО

От всеки вземи това ,
което може да ти даде ,
риеми го , какъвто е !
За какво ти е идеала ?
Припев
Младостта е красива ,
зрелостта разсъдлива ,
старостта мъдра ,
а сърцето винаги младо .

Вземи който ти допада 
не търси красавец ,
а да е  само твой ,
това е всичко !
Припев
Младостта е красива ,
зрелостта разсъдлива ,
старостта мъдра ,
а сърцето винаги младо .

До двадесет и пет ,
действа възпитанието ,
след двадесет и пет ,
командва гена.
Припев
Младостта е красива ,
зрелостта е разсъдлива ,
старостта мъдра ,
а сърцето винаги младо .