събота, 2 септември 2017 г.

ВОЛЯ

                     ВОЛЯ

Истинах ли  или ,
превъплатих се в някой друг ?
Очите , дето , подир тях лудеех , 
обикновенни са били .
Снагата стройна , с мъжка сила , 
не ме спохожда във съня .
Магията от мен отмина ...
загуби се ... и всичко  опустя ...