петък, 4 август 2017 г.

КЪСНА ЕСЕН


                           КЪСНА   ЕСЕН  

Сивее земята наметнала,
кално палто.
Слънцето прозира в мъглата ,
като парченце сребро.
В душата ми е светло.
Бързам да се прибера.
Имам топъл дом,
съпруг и деца.