четвъртък, 31 август 2017 г.

КОГАТО СЪРЦЕТО НЕ СРЕЩНЕ СЪРЦЕ

КОГАТО  СЪРЦЕТО  НЕ  СРЕЩНЕ  СЪРЦЕ

Когато сърцето 
не срещн е сърце , страда .
Мъдростта има  рецепта ,
отвори широко очите си ,
огледай се около теб ,
зареди се с бодрост и вяра ,
с грейнали очи , 
погледни света .
Нека доброта изпълни ,
цялото ти сърце
и тогава , изумен ще видиш ,
че се приближават ,
други като теб .
Ще срещнеш добро 
и открито сърце ,
което ще те  обикне .
Тогава не се колебай ,
отговори ,
не предизвиквай
повече съдбата .
.