събота, 22 юли 2017 г.

КОГАТО СЪРЦЕТО НЕ СРЕЩНЕ СЪРЦЕ


     КОГАТО  СЪРЦЕТО  НЕ  СРЕЩНЕ  СЪРЦЕ

Когато сърцето не 
срещне сърце , страда .
Мъдростта има  рецепта .
Отвори широко очите си ,
огледай се около теб ,
зареди се с бодрост и вяра ,
с грейнали очи , 
погледни света !
Пусни доброта в 
 сърцето си !
Тогава , изумен ще видиш ,
че се приближават 
други като теб .
Ще срещнеш добро 
и открито сърце ,
което ще те  обикне .
Не се колебай ,
отговори !
Не предизвиквай
повече съдбата .