неделя, 30 юли 2017 г.

СЕПТЕМВРИ БЪРЗА ДА ДОЙДЕ

 СЕПТЕМВРИ БЪРЗА ДА ДОЙДЕ


Септември бърза да дойде  .
Ранен скреж посипа в косите ми .
Под очите ми бръчки бразди .
Снагата ми с килограми дари .
Какво , че славей пее в душата ми ,
а в сърцето ми  май  цъфти !
Ти виждаш  септември в снагата ми .
Не забелязваш  искрите на май .
Върви си  по пътя  праведен !
Явно срещата не е добра .
Нищо не мога да  направя .
Съдба !