четвъртък, 27 юли 2017 г.

ОТЧАЯНИЕ

         ОТЧАЯНИЕ

Да можех за един космичен ,
звезден миг,
да върна времето назад ,
до онзи час,
в който животът ми пое 
по този коловоз .
Ако върна още миг ,
ще съм поела другата посока .
Щях да имам друг живот 
и други мечти
и трънен венец на главата ми 
нямаше да  тежи .