четвъртък, 27 юли 2017 г.

КРИЛЕТЕ НА ПТИЦИТЕ ВИЖДАМ НА СЪН

  КРИЛЕТЕ НА ПТИЦИТЕ ВИЖДАМ НА СЪН  

Крилете на птиците 
виждам на сън ,
размахани ,горди , красиви .
Сънувам се често 
с криле ,вместо ръце ,
как се рея в небето щастлива .
Към слънцето се насочвам , 
разпервам криле ,
него искам да стигна .
Сънувам как се 
изпълвам със светлина ,
как цялата засиявам .
После се връщам 
на родната майка земя
и с обич на 
хората я раздавам .