четвъртък, 27 юли 2017 г.

ОТЧАЯНИЕ


       ОТЧАЯНИЕ

Да можех за един космичен 
звезден миг ,
да върна времето назад ,
до онзи час ,
в който животът ми пое 
по този коловоз .
Ако върна още миг ,
ще съм поела другата посока .
Щях да имам друг живот 
и други мечти .
Трънен венец на главата ми , 
нямаше да  тежи .