понеделник, 24 юли 2017 г.

ТРУДНО И ЛЕСНО                  ТРУДНО И ЛЕСНО     

Трудно се пишат стихове ,
за прозаични неща .
Лесно се възпява
само любовта .
Трудно се пробива ,
гранитна скала .
Лесно се люби ,
красива , куха жена .