сряда, 2 август 2017 г.

ДА ОСТАВИШ СЛЕДА

    ДА ОСТАВИШ СЛЕДА

Какво е живота,
защо си роден на света?
Всеки е дошъл 
със своя мисия
Къде и кой решава,
каква цена ще заплатиш
за съществуването си,
на тази земя
едва ли ще разбереш.
Дух   -  материя,
Начало  - и край.
Две думи   които ,
определят  твоето битие.
Или иначе казано ,
спомен  след като червеят
те разяде.
Спомен остава само
ако в краткият миг-
между раждането и смъртта ,
си съградил паметник
тленен или не,
тук  - на тази земя.
Ако си написал стих 
и той се помни ,
твоята енергия 
живее след теб.
Ако си създал учение, 
и си повел милиони
и водени от идеали
са променили към добро 
своята съдба
и съдбата на 
поколения след тях.
Ако си посадил 
плодно дръвче,
ще дава плод, 
и ще те споменават
с добро.
Ако здрав дом си съградил,
ще пази живота 
на поколения след теб,
Ако си създал семейство и деца,
твоите наследници, 
ще живеят след теб
и твоите очи, ще гледат света,
с техните очи.
Толкова възможности ти дава
твоята човешка съдба,
в краткият миг 
между раждането и смъртта -
да оставиш следа.
.